Thước phim đầu tiên của Trịnh Công Sơn và Diễm Xưa: Chuyện tình vừa chớm nở

Thước phim đầu của "Em và Trịnh". Ảnh: NSCC.
Thước phim đầu của "Em và Trịnh". Ảnh: NSCC.
Thước phim đầu của "Em và Trịnh". Ảnh: NSCC.
Lên top