Di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế vì nghĩa trang Gò Dưa sắp giải tỏa

Phần mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện tại ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Phần mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện tại ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Phần mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện tại ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Lên top