Xử lý nghiêm đối tượng lấy danh nghĩa hoạt động nghệ thuật để sai phạm

Trang Trần bị phạt vì chửi bậy trên mạng xã hội. Ảnh: CTCC.
Trang Trần bị phạt vì chửi bậy trên mạng xã hội. Ảnh: CTCC.
Trang Trần bị phạt vì chửi bậy trên mạng xã hội. Ảnh: CTCC.
Lên top