Xử lý tận gốc vi phạm bản quyền trên các nền tảng xuyên biên giới: Cơ chế đã có, sao vẫn khó xử lý?

Vi phạm bản quyền tràn lan trên các nền tảng xuyên biên giới. Ảnh: Chụp màn hình
Vi phạm bản quyền tràn lan trên các nền tảng xuyên biên giới. Ảnh: Chụp màn hình
Vi phạm bản quyền tràn lan trên các nền tảng xuyên biên giới. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top