“Mong muốn truyền tải những giá trị nghệ thuật Việt…”

Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: V.V
Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: V.V
Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: V.V
Lên top