Tác giả “O du kích nhỏ” ra đi với bức ảnh sống mãi cùng lịch sử

Nhà nhiếp ảnh Phan Thoan. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp
Nhà nhiếp ảnh Phan Thoan. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp
Nhà nhiếp ảnh Phan Thoan. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp
Lên top