Sách ảnh “Tượng gỗ Tây Nguyên”: Khi nhiếp ảnh kết hợp với nghiên cứu

Từ trái qua phải: Tượng phụ nữ dân tộc Ba Na, làng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai 2016 và cô gái, dân tộc Ba Na, làng Đe Nghe Kteh, thị trấn Kông Chro, Gia Lai, 1988. Ảnh: Trần Phong
Từ trái qua phải: Tượng phụ nữ dân tộc Ba Na, làng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai 2016 và cô gái, dân tộc Ba Na, làng Đe Nghe Kteh, thị trấn Kông Chro, Gia Lai, 1988. Ảnh: Trần Phong
Từ trái qua phải: Tượng phụ nữ dân tộc Ba Na, làng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai 2016 và cô gái, dân tộc Ba Na, làng Đe Nghe Kteh, thị trấn Kông Chro, Gia Lai, 1988. Ảnh: Trần Phong
Lên top