Đại hội Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh nhiệm kỳ IX: Nhiếp ảnh và chuyện “mắc lưới”!

Sài Gòn đêm. Ảnh: V.V
Sài Gòn đêm. Ảnh: V.V
Sài Gòn đêm. Ảnh: V.V
Lên top