Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thử việc quá quy định, có được truy đóng BHTN?