Thiếu hơn 4 năm bảo hiểm xã hội, đóng tiếp thế nào để hưởng lương hưu?

NLĐ có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hàng tháng.
NLĐ có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hàng tháng.
NLĐ có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hàng tháng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM