Học sinh phải làm những gì khi học trực tuyến?

Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top