Dạy và học trực tuyến – cần nỗ lực của thầy, ý thức của trò

Để việc dạy học online đạt hiệu quả, đòi hỏi sinh viên phải chủ động, có ý thức tự giác học tập.
Để việc dạy học online đạt hiệu quả, đòi hỏi sinh viên phải chủ động, có ý thức tự giác học tập.
Để việc dạy học online đạt hiệu quả, đòi hỏi sinh viên phải chủ động, có ý thức tự giác học tập.
Lên top