Kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp: Tăng cơ hội học tập của học sinh

Nhiều trường tích cực duy trì hình thức dạy học trực tuyến cùng với dạy học trực tiếp để tăng cơ hội học tập của học sinh. Ảnh: Minh Ánh
Nhiều trường tích cực duy trì hình thức dạy học trực tuyến cùng với dạy học trực tiếp để tăng cơ hội học tập của học sinh. Ảnh: Minh Ánh
Nhiều trường tích cực duy trì hình thức dạy học trực tuyến cùng với dạy học trực tiếp để tăng cơ hội học tập của học sinh. Ảnh: Minh Ánh
Lên top