Còn lo ngại về chất lượng học trực tuyến và kiểm tra cuối kỳ

Học sinh nhiều địa phương đã chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Ảnh: Phương Trang
Học sinh nhiều địa phương đã chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Ảnh: Phương Trang
Học sinh nhiều địa phương đã chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Ảnh: Phương Trang
Lên top