Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.