Chứng khoán tăng nóng tiềm ẩn rủi ro

Chứng khoán tăng nóng tiềm ẩn rủi ro. Ảnh: PV
Chứng khoán tăng nóng tiềm ẩn rủi ro. Ảnh: PV