Trạm sạc xe điện - bước tiến về công nghệ của Điện lực miền Trung

Tổng Công ty Điện lực miền Trung là đơn vị đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ và cải tiến kỹ thuật. Ảnh: EVNCPC
Tổng Công ty Điện lực miền Trung là đơn vị đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ và cải tiến kỹ thuật. Ảnh: EVNCPC
Tổng Công ty Điện lực miền Trung là đơn vị đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ và cải tiến kỹ thuật. Ảnh: EVNCPC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top