Điện lực miền Trung: Đảm bảo cung ứng điện trong mùa dịch COVID-19

Kiểm tra Trung tâm Điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng dự phòng tại TBA 110kV Liên Trì
Kiểm tra Trung tâm Điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng dự phòng tại TBA 110kV Liên Trì
Kiểm tra Trung tâm Điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng dự phòng tại TBA 110kV Liên Trì
Lên top