Điện lực miền Trung đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 2.9

Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định... trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh: Điện lực miền Trung
Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định... trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh: Điện lực miền Trung
Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định... trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh: Điện lực miền Trung
Lên top