Trên 5.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời

Trên 5.000 khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVNCPC cung cấp
Trên 5.000 khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVNCPC cung cấp
Trên 5.000 khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVNCPC cung cấp
Lên top