Điện lực miền Trung: Thành tựu lớn nhất là đưa điện quốc gia ra các xã đảo

Lên top