Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Việt Nam coi trọng phát huy hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25.9. Ảnh: BNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25.9. Ảnh: BNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25.9. Ảnh: BNG
Lên top