Việt Nam - thành viên tin cậy, chủ động, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc

Ngày 7.6.2019, Đại hội đồng LHQ công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, với 192/193 phiếu. Đoàn Việt Nam tại LHQ vào thời điểm công bố.Ảnh: TTXVN
Ngày 7.6.2019, Đại hội đồng LHQ công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, với 192/193 phiếu. Đoàn Việt Nam tại LHQ vào thời điểm công bố.Ảnh: TTXVN
Ngày 7.6.2019, Đại hội đồng LHQ công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, với 192/193 phiếu. Đoàn Việt Nam tại LHQ vào thời điểm công bố.Ảnh: TTXVN
Lên top