LHQ công bố sớm báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an của Việt Nam

Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top