Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thông điệp tới Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Lên top