Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: VGP.
Lên top