Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội