Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm cựu cán bộ huyện Quế Sơn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thiệp mừng năm mới đến cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ. Ảnh: LP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thiệp mừng năm mới đến cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ. Ảnh: LP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thiệp mừng năm mới đến cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ. Ảnh: LP