Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ doanh nghiệp nợ lương công nhân

Công nhân tụ tập trước cổng doanh nghiệp phản ứng. Ảnh báo Đồng Nai
Công nhân tụ tập trước cổng doanh nghiệp phản ứng. Ảnh báo Đồng Nai
Công nhân tụ tập trước cổng doanh nghiệp phản ứng. Ảnh báo Đồng Nai