Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 5