Tại sao chỉ có 4 sở, ngành không phải sáp nhập, hợp nhất?

Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa, nguồn: NT An Phước.
Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa, nguồn: NT An Phước.
Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa, nguồn: NT An Phước.