Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)