Chủ tịch UBND Q.12, TPHCM Lê Trương Hải Hiếu bị kỷ luật khiển trách

Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh: Hữu Nguyên
Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh: Hữu Nguyên
Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh: Hữu Nguyên