Lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành, báo cáo kết quả trước ĐBQH

Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễn tập trước tòa nhà Quốc hội, sáng 6.6. Ảnh: Quốc hội
Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễn tập trước tòa nhà Quốc hội, sáng 6.6. Ảnh: Quốc hội
Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễn tập trước tòa nhà Quốc hội, sáng 6.6. Ảnh: Quốc hội
Lên top