Thường vụ Quốc hội xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù với TP.Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Lên top