“Có DN nào mà người lao động chủ yếu là người xăm trổ, ba trợn ba trạo?”

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng an ninh. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng an ninh. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng an ninh. Ảnh: Quốc hội
Lên top