Dự kiến Kỳ họp thứ 9 Quốc hội: Họp trực tuyến trước khi họp tập trung

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP
Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP
Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP
Lên top