Trình Quốc hội xem xét chuyển 3 dự án Cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Tuý Loan. Ảnh: Huy Hùng
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Tuý Loan. Ảnh: Huy Hùng
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Tuý Loan. Ảnh: Huy Hùng
Lên top