Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù với Hà Nội

Bộ Tài chính vừa xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô. Ảnh minh họa (ảnh Vũ Long/HNM).
Bộ Tài chính vừa xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô. Ảnh minh họa (ảnh Vũ Long/HNM).
Bộ Tài chính vừa xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô. Ảnh minh họa (ảnh Vũ Long/HNM).
Lên top