Dự án nạo vét luồng lạch tại Cửa Việt, Quảng Trị:

"Làm cho dân, mà dân không đồng ý thì không nên làm"

Người dân tụ tập, bức xúc và phản đối việc Cty Duy Tân hút cát không đúng quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tụ tập, bức xúc và phản đối việc Cty Duy Tân hút cát không đúng quy định. Ảnh: Hưng Thơ.