Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Trung tâm hành chính quận Lê Chân được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt các thủ tục CCHC. Ảnh: MC
Trung tâm hành chính quận Lê Chân được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt các thủ tục CCHC. Ảnh: MC
Trung tâm hành chính quận Lê Chân được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt các thủ tục CCHC. Ảnh: MC
Lên top