Tích cực cải cách thủ tục hành chính: Đem lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH tại Trung tâm Hành chính công TP.Uông Bí. Ảnh: BHXHQN
Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH tại Trung tâm Hành chính công TP.Uông Bí. Ảnh: BHXHQN
Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH tại Trung tâm Hành chính công TP.Uông Bí. Ảnh: BHXHQN
Lên top