Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản

Dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đã tăng khoảng 3% trong 3 tháng đầu năm. Ảnh TL
Dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đã tăng khoảng 3% trong 3 tháng đầu năm. Ảnh TL
Dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đã tăng khoảng 3% trong 3 tháng đầu năm. Ảnh TL
Lên top