2 năm liền, Bộ GTVT đứng cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành

Bộ GTVT đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa)
Bộ GTVT đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa)
Bộ GTVT đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa)
Lên top