Cải cách hành chính nhà nước đẩy GDP tăng trưởng đều hàng năm

Cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh tăng trưởng các chỉ số kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh tăng trưởng các chỉ số kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh tăng trưởng các chỉ số kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Lên top