Cải cách hành chính Nhà nước giúp tiết kiệm mỗi năm hàng chục nghìn tỉ đồng

Cải cách hành chính Nhà nước góp phần giảm chi phí hành chính hàng chục nghìn tỉ đồng/năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cải cách hành chính Nhà nước góp phần giảm chi phí hành chính hàng chục nghìn tỉ đồng/năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cải cách hành chính Nhà nước góp phần giảm chi phí hành chính hàng chục nghìn tỉ đồng/năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top