Cải cách hành chính: Không có chỗ để bàn lùi

Kinh tế tư nhân là cột trụ của nền kinh tế. Việc cải cách hành chính cần tạo ra môi trường thông thoáng để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ảnh: Khánh Vũ
Kinh tế tư nhân là cột trụ của nền kinh tế. Việc cải cách hành chính cần tạo ra môi trường thông thoáng để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ảnh: Khánh Vũ
Kinh tế tư nhân là cột trụ của nền kinh tế. Việc cải cách hành chính cần tạo ra môi trường thông thoáng để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top