Đức hỗ trợ 5 triệu euro ODA ứng dụng lưới điện thông minh cho Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”. Ảnh: P.V
Lên top