Infographic: Bức tranh toàn cảnh về Hiệp định thương mại EVFTA

Ngày 12.2, Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định EVFTA và IPA. Đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên được Nghị viện Châu Âu khóa mới xem xét phê chuẩn. Các Hiệp định EVFTA và IPA được ký ngày 30.6.2019 tại Hà Nội, là các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề phát triển bền vững.

Infographic

Lên top