Quốc hội dự kiến phê chuẩn EVFTA ngay đầu kỳ họp 9, khóa XIV

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Quochoi.vn
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Quochoi.vn
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Quochoi.vn
Lên top